Program


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 6 kredity pro lékaře.


Abstrakta ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 Čtvrtek, 26. ledna 2023

9.00–9.05
Zahájení kongresu

9.05–10.15
Diabetes mellitus a kardiologie – prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • Diabetes a kardiovaskulární riziko – Karásek D.
 • Nukleární zobrazování u diabetických pacientů – Kamínek M.
 • Diabetes a sport – Rušavý Z.
10.15–10.45
Diabetes mellitus a jaterní poškození – prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

10.45–11.05

Přestávka

11.05–12.15
Diabetes mellitus a uro-gynekologická problematika – doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
 • Diabetik v urologické ambulanci – Hartman I.
 • Diabetes a těhotenství – Šinská A.
 • Diabetik z pohledu androloga – Šrámková T.
12.15–12.45
Poruchy absorpce levothyroxinu u diabetiků a možnosti jejich řešení – MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
(přednáška sponzorovaná společností IBSA)

12.45–13.30
Polední přestávka

13.30–14.40

Diabetes mellitus jako psychosomatický problém – prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
 • Dopad diabetu na psychiku – Štechová K.
 • Dopad psychiky na diabetes – Krollová P.
 • Jak diabetologům pomáhá spolupráce s psychologem – Maková T.
14.40–15.10
Postavení kombinace naltrexon/bupropion v léčbě obezity – komu, kdy a jak – doc. MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.
(přednáška sponzorovaná společností PharmaSwiss Czech Republic)

15.10–15.30
Přestávka

15.30–17.00
Diskuzní panel:
Obezita (mezioborová diskuze) – doc. MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.
 • Proč se pacientům nedaří redukovat hmotnost – Cibičková Ľ.
 • Nízkosacharidová strava – Dohnal R.
 • Poruchy dýchání ve spánku u obézních pacientů – Genzor S.
 • Spektrum bariatrických operací – Dočkal J.

17.00
Předpokládaný závěr kongresu